Roky pracujeme pre spravodlivejší svet bez jazykovej diskriminácie a hegemónie, bránime jazykové práva a ukazujeme alternatívu súčasnému stavu. Ale aby sme mohli pracovať viac a lepšie, potrebujeme aj Vašu pomoc. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie Vašich 2% z daní pre esperanto, lebo sme odkázaní na dobrovoľnícku prácu a podporu ľudí s dobrým srdcom. Ak sa vaši známi a priatelia ešte nerozhodli, prosím, odkážte ich na nás tiež.
Všetky informácie a tlačivá sú na 2percenta.esperanto.sk. Ďakujeme!


emblemoNajväčšia manifestácia esperanta, Svetový kongres, sa v roku 2016 uskutočnila na Slovensku, v Nitre; prvý krát v histórii! Stretli sme sa so starými priateľmi z celého sveta a poniektorí aj spoznali čo to esperanto vlastne je! Pre verejnosť bol kongres bezplatne otvorený jeden deň, uskutočnil sa veľký sprievod cez Nitru a vyvrcholenie nastalo na námestí veľkým esperantsko-slovenským hudobným predstavením.
Viac informácií je na oficiálnej stránke.


Svetový kongres esperanta 2016
Web: Svetový kongres esperanta 2016
Obsah: Svetový kongres esperanta v 2016 bol na Slovensku!
Prejdi na web »


TER: Celoslovenské esperantské stretnutie

Web: TER – Celoslovenské esperantské stretnutie
Obsah: Každoročné stretnutie slovenských esperantistov
Prejdi na web »


Prečo Esperanto?

Web: Prečo esperanto
Obsah: Dôvody, kvôli ktorým sa oplatí používať esperanto.
Prejdi na web »


Esperantsko-slovenský slovník

Web: Esperantsko-slovenský slovník
Obsah: Esperantsko-slovenský a slovensko-esperantský internetový slovník.
Prejdi na web »


SKEF - Slovenská esperantská federácia
Web: Slovenská esperantská federácia
Obsah: Oficiálne stránky organizácie SKEF (Slovenská esperantská federácia).
Prejdi na web »


skej
Web: Slovenská esperantská mládež
Obsah: Oficiálne stránky organizácie SKEJ (Slovenská esperantská mládež).
Prejdi na web »


časopis Esperantisto Slovaka
Web: Esperantisto Slovaka
Obsah: Časopis Esperantisto Slovaka. Vychádza štyrikrát ročne.
Prejdi na web »


Esperantsko-slovenský spevník
Web: Esperantsko-slovenský spevník
Obsah: Katalóg esperantských pesničiek aj so slovenskými prekladmi textov.
Prejdi na web »


100 rokov esperanta na Slovensku
Web: 100 rokov esperanta na Slovensku
Obsah: Pomerne podrobná história esperanta na Slovensku v rokoch 1907 – 2007
Prejdi na web »


Poludnica: turistické stretnutie
Web: Poludnica
Obsah: Tradičné zimné turistické stretnutie
Prejdi na web »


ESONO: Esperanta Societo Nordslovakia
Web: ESONO
Obsah: Oficiálne stránky organizácie ESONO (Esperanta Societo Nordslovakia).
Prejdi na web »


LEK: Liptova Esperanto-Klubo
Web: LEK
Obsah: Oficiálne stránky organizácie LEK (Liptova Esperanto-Klubo).
Prejdi na web »


TEO: Transmontana Esperanta Organizo
Web: TEO
Obsah: Oficiálne stránky organizácie TEO (Transmontana Esperanta Organizo).
Prejdi na web »


Vikio: wiki slovenského esperantského hnutia
Web: Vikio
Obsah: Esperantské projektové stránky: ako pomôcť, na čom pracujeme atď…
Prejdi na web »