Oslava v Poľskom inštitúte: Zamenhof-festo 2023

15.12.1859 sa narodil tvorca/iniciátor esperanta – L.L.Zamenhof. Pri tejto príležitosti si pripomínajú esperantisti po celom svete jeho dielo, odkaz a zároveň je tento deň označovaný aj ako „Deň esperantskej knihy“. Aj slovenskí esperantisti si túto udalosť pripomínajú. Continue reading „Oslava v Poľskom inštitúte: Zamenhof-festo 2023“