Esperanto
...viac než len jazyk!

Hlavné výhody esperanta

Esperanto je jednoduchšie a pravidelnejšie ako iné jazyky, a preto sa ho možno jednoducho naučiť. V prípade intenzívneho štúdia (niekoľko hodín každý týždeň) ho možno zvládnuť za niekoľko mesiacov; pri bežnej výuke v škole stačí jeden školský rok.

V esperante zriedkavo narazíte na problém „takto sa to nehovorí.“ Esperanto je ohybnejší jazyk, jednoduché a pravidelné základy vytvárajú väčšiu slobodu pri vyjadrovaní.

Esperanto nie je oficiálnym jazykom žiadneho štátu, národa alebo etnickej skupiny. Nikto si nemôže esperanto privlastniť, všetci majú rovnaké právo používať, rozširovať a rozvíjať ho. Umožňuje komunikovať ako rovný s rovným. Námaha a investície do naučenia jazyka sú rozdelené (viac-menej) rovnomerne.

Kultúru používateľov esperanta tvoria ľudia z rôznych krajín sveta. Známe hudobné skupiny a speváci: Dolchamar, JoMo, Esperanto Desperado… Väčšinu literatúry v esperante tvoria preklady, ale existujú aj pôvodné romány, poviedky, divadelné hry a básne.

Do esperanta sú preložené aj počítačové programy 7-zip, Psi, Total Commander, hra Bitka o Wesnoth, veľká časť operačného systému Linux a ďalšie programy. V esperante boli aj vyvinuté programy: Esperanta Klavaro, Tekstilo a UniRed.

Povedali o esperante

Spievať v esperante je ako spievať v portugalčine – a oveľa zábavnejšie než spievať v angličtine.
Rogener Pavinski, Brazília
spevák rokovej skupiny Supernova
Pre mňa je esperanto vynikajúci jazyk na udržiavanie kontaktov s priateľmi z mnohých krajín a na prácu na medzinárodných projektoch.
Peter Baláž, Slovensko
koordinátor E@I, predseda SKEF
Cítim sa časťou celosvetového spoločenstva.
Erin Piateski, USA
strojná inžinierka, členka tímu lernu.net

Stretni sa so slovenskými esperantistami

Hlavné organizácie

SKEF – Slovenská esperantská federácia

Najvyšší reprezentant esperanta na Slovensku. Zastrešuje miestne kluby a jednotlivcov.

Miestne kluby

Stretnutia

Somera_Esperanto-Studado_emblemo.jpg

SES – Letná škola esperanta

1 týždeň, 250 účastníkov z polky Zeme, všetky úrovne výuky a bohatý kultúrny program

TER – Celoslovenské esperantské stretnutie

Každoročné stretnutie slovenských esperantistov a zahraničných priateľov

Poludnica

Tradičné zimné turistické podujatie

Esperanto je jednoduché! Takto sa ho naučíš:

Lernu-emblemo.png

Internetový kurz

Na lernu! sa samostatne naučíš základy esperanta a už onedlho budeš sám tvoriť vlastné vety!
lernu.net

libro.png

Slovník​

Pri učení sa nového jazyka je slovník základnou pomôckou. Pozri na náš webový slovník s viac ako 100 000 slovami:
slovnik.esperanto.sk

Scroll to top