Slovenské esperantské kluby

BEKO (Bratislava Esperanto-klubo), ESO (Esperantská spoločnosť)

Kontakt: Mária Minichová, maria.minichova@gmail.com, tel. 0914 151945

Stretnutia: Obyčajne každú prvú stredu v mesiaci 17.30, miesto sa mení (opýtajte sa)

ESONO (Esperanta Societo Nordslovakia), Žilina

Kontakty a ďalšie informácie o klube nájdete na webovej stránke esono.esperanto.sk.

LEK (Liptova Esperanto-Klubo), Liptovský Mikuláš

Kontakty a ďalšie informácie o klube nájdete na webovej stránke www.lek.szm.com.

TEO (Transmontana Esperanta Organizo)

Kontakt: Katarína Nosková, noskova.katarina@gmail.com, tel. 0918 774 943

Stretnutia: nepravidelne

E-klubo de Martin Benka, Martin

Kontakt: MUDr. Anna Tomášková, Novomeského 2/12, 036 01 Martin

Stretnutia: Zubná ambulancia, Thurzova 16, Martin; nepravidelne – podľa potreby

E-klubo, Považská Bystrica

Kontakt: Irena Hromadíková, Lánska 940/49, 017 01 Považská Bystrica, tel. 042 432 1848

Stretnutia: nepravidelne

Esperantský klub, Snina

Kontakt: Pavel Krupa, esperanto.sv@zoznam.sk, tel. 0902 597 285 alebo 0907 190 359

Stretnutia: PRESSO CENTRUM (Bagetka), Strojárska (Centrum) Snina, každú nepárnu sobotu, nepravidelná hodina

E-klubo, Zvolen

Kontakt: Juraj Procházka, fujisan3076@atlas.sk, tel. 0902 208 777

Stretnutia: nepravidelne