Nauč sa

Usmievaj sa a uč sa!

lernu!

lernu.net je mnohojazyčný web na výuku esperanta. Obsahuje kurzy rôznych úrovní, slovníky, prehľad gramatiky,…

Učebnice a slovníky

Tlačené učebnice a slovníky, ako aj beletriu, si môžete objednať na adrese vydavateľstva Espero.

Učebnice v elektronickej forme

Elektronické slovníky

Kurzy esperanta

korešpondenčný kurz

1. Internetový korešpondenčný kurz esperanta pre začiatočníkov

Miesto konania: internet, z tepla domova (internátu, internetovej kaviarne…).
Tempo štúdia: si určíte sami, podľa vašich možností.
Začiatok kurzu: kedykoľvek.
Ukončenie kurzu: kedykoľvek.
Počet účastníkov: neobmedzený.
Materiály, ktoré účastníci kurzu dostávajú poštou, obsahujú:
– papierový obal A4 (so šikmými gumičkami v rohoch, ktoré držia vnútro) s farebnou obálkou – viď náhľad
učebnica „Esperanto priamou metódou“ (aj v iných jazykoch)
CD „Modela elparolo“ (Správna výslovnosť)– trojhodinová nahrávka s nahlas čítanými esperantskými textami z učebnice
– pokyny a písomné otázky pre lekcie 1 až 7 (ostatné dostanú účastníci kurzu eletronickou poštou).
Konzultácie: zasielanie vypracovaných úloh lektorovi (autorovi učebnice) e-mailom, s možnosťou konzultovania chýb a prípadných nejasností.
Cena kurzu: 25,- EUR (vrátane učebnice, CD, ostatných materiálov a poštovného), pre členov SKEF: 20 EUR.
Kontakt a ďalšie informácie: stano.marcek(zavináč)gmail.com.

2. Internetový korešpondenčný kurz esperanta pre pokročilých

Miesto konania: internet, z tepla domova (internátu, internetovej kaviarne…).
Tempo štúdia: si určíte sami, nezávisle, podľa vašich možností.
Začiatok kurzu: kedykoľvek.
Ukončenie kurzu: kedykoľvek.
Počet účastníkov: neobmedzený.
Materiály: DVD Audo-vida kurso de Esperanto por progresintoj, resp. 2 CD s tým istým obsahom, písomné pokyny k štúdiu, cvičenia a úlohy.
Konzultácie: zasielanie vypracovaných úloh lektorovi (autorovi kurzu) e-mailom, s možnosťou konzultovania chýb a prípadných nejasností.
Cena kurzu: 30,- EUR (vrátane DVD, alebo 2CD s tým istým obsahom, ostatných materiálov a poštovného), pre členov SKEF: 25 EUR.
Kontakt a ďalšie informácie: stano.marcek(zavináč)gmail.com.

3. Internetový korešpondenčný kurz esperanta ako kultúrno-spoločenského javu

Obsah kurzu: základný prehľad o esperantských zvykoch, stretnutiach, festivaloch, osobnostiach, organizáciách, dejinách, časopisoch, literatúre a vede v esperante. Žiadna gramatika, žiadne bifľovanie slovíčok.
Znalosť esperanta: dôrazne odporúčaná (aspoň čítanie so slovníkom v ruke), nie je však vyžadovaná.
Miesto konania: internet, z tepla domova (internátu, internetovej kaviarne…).
Tempo štúdia: si určíte sami, nezávisle, podľa vašich možností.
Začiatok kurzu: kedykoľvek.
Ukončenie kurzu: kedykoľvek.
Počet účastníkov: neobmedzený.
Materiály: z internetu, pre pokročilých je odporúčaná papierová učebnica Vojaĝo en Esperanto-lando.
Konzultácie: zasielanie referátov a odpovedí lektorovi (autorovi kurzu) e-mailom, s možnosťou konzultovania prípadných nejasností.
Cena kurzu: zadarmo.

Kontakt a ďalšie informácie: rsarissky(zavináč)gmail.com.

4. Ďalšie možnosti

  • Ak máte dobré pripojenie na internet, tak jednoznačne odporúčame internetové výukové prostredie www.lernu.net. Nájdete tam kurzy rôznej úrovne, interaktívne cvičenia, obrázkový slovník a ďalšie pomôcky pre štúdium, ale môžete sa tam stretnúť aj s esperanskou kultúrou (ozvučené poviedky, muzika, hry) a tiež umožňuje komunikovať s esperantistami z celého sveta.
  • Výborný je tiež počítačový kurz „Kurso de Esperanto“. Funguje pod operačnými systémami Windows aj Linux. Bezplatne si ho môžete stiahnuť z www.kurso.com.br
  • Môžete sa spýtať na adrese niektorého esperantského klubu