Čo je esperanto?

Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše 120 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov.

So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín. Do esperanta sa prekladajú literárne a vedecké diela z rôznych jazykov, vydávajú sa v ňom pôvodné knihy, časopisy a noviny, vysielajú rozhlasové relácie. Niektorí autori píšu básne, poviedky a romány priamo v esperante. Mnohé z uvedeného nájdete na Internete.

Základy esperanta položil v roku 1887 poľský lekár L. L. Zamenhof a jeho dielo si svojou jednoduchosťou a krásou rýchlo získalo priaznivcov z rozličných kultúr. Dnes sa priaznivci esperanta stretávajú na medzinárodných kongresoch a mnohých miestnych akciách.

Esperanto sa dnes vyučuje na niektorých jazykových školách, pretože sa ukázalo, že po jeho zvládnutí sa študent omnoho ľahšie naučí ďalšie cudzie jazyky.

Cieľom našej stránky je priblížiť esperanto slovenskej verejnosti.

Ďalšie zdroje o výhodách esperanta:

Hlavné výhody esperanta

Jednoduchosť – esperanto je až niekoľkokrát ľahšie ako iné jazyky. Preto je aj čas, venovaný jeho výučbe neporovnateľne kratší ako čas potrebný na národné jazyky.

Neutralita – musí sa ho ako cudzí jazyk naučiť každý, takže žiaden národ nie je zvýhodnený (ako napr. pri angličtine, nemčine…). Iba takto možno hovoriť o „spravodlivosti pre všetkých“.

Cestovanie – ako esperantista môžete používať službu Pasporta Servo (Pasová Služba) – www.pasportaservo.org, čo je brožúra, obsahujúca zoznam adries esperantistov z celého sveta (napr. adresár 2006 mal 1320 hostiteľov v 92 krajinách), ktorí poskytujú zdarma ubytovanie, prípadne aj pomôžu na vašej ceste informáciami, radami. Zároveň sa môžete sami stať hostiteľom a poskytovať tieto služby iným. (Takže buď vy navštevujete iné kraje, kultúry, alebo prídu ony priamo až k vám.)

Priateľstvo – vďaka esperantu možno nadväzovať medzinárodné kontakty
(či už prostredníctvom mailov cez koresponda-servo alebo na irc kanáloch #esperanto a #komencintoj na irc.freenode.com alebo osobne na medzinárodných podujatiach – SES – Letná škola esperanta, www.eventoj.hu…) a získavať tak priateľov po celom svete.

Pohoda – je príjemné mať v každej krajine priateľa, človeka, ktorý je v prípade núdze ochotný pomôcť, poradiť. Takisto je veľmi príjemné môcť sa v každej krajine dohovoriť a cítíť sa „ako doma“. Lebo to, že „vonku“ sa ako doma necítime, spôsobuje najmä cudzí jazyk. Aj túto prekážku možno odstrániť esperantom.

Umenie – na tomto poli je esperanto snáď ten najväčší „dobrodinec“. Lebo môcť tvoriť pre celý svet, nie len pre ľudí, ktorí rozumejú „môjmu“ jazyku, je asi snom každého autora. Hudba nepotrebuje esperanto, ona už medzinárodná je, pracuje totiž priamo s pocitmi človeka. No poézia, próza, divadelné hry, tam všade možno esperanto použiť ako prostriedku na rozširovanie krásy, myšlienok, ideálov… Tak sa môže stať, že Slovák píše do čínskeho, kórejského či afrického časopisu a naopak.

Mier – verím, že esperanto by do značnej miery prispelo k odstráneniu vojenských konfliktov. Pretože ak ľudia hovoria tým istým jazykom, majú k sebe akosi bližšie a dokážu sa dohodnúť. Bez spoločného jazyka je dohoda veľmi ťažká. Keď bude každý každému rozumieť, nebude treba vraždiť.

Toľko o výhodách. Esperanto má v súčasnosti zrejme len jednu nevýhodu – esperantistov je zatiaľ pomerne málo (počet sa odhaduje na niekoľko 100 000 až 2 milióny (r.2009)). No s tým môže každý z nás niečo spraviť – naučiť sa esperanto a stať sa tak ďalším členom „celosvetovej rodiny“.

P.S.: „Staň sa lepším človekom a môžeš si byť istý, že je na svete o jedného darebáka menej“ (Carlyle)