Pomôž!

Je viacero spôsobov, ako môžete esperanto podporiť:

Staňte sa členom

Môžete sa stať členom jedného z regionálnych esperantských združení alebo klubov (ESO, OSES, LEK, ZAEK…) ktoré sú spojené v Slovenskej esperantskej federácii (SKEF), alebo sa stať členom Slovenskej esperantskej mládeže (SKEJ), a tak pomôcť rozširovať naše rady i myšlienky neutrálnej medzinárodnej komunikácie.

Naučte sa esperanto

Najlepšie pre rozšírenie esperanta je samozrejme jeho používanie. Nie je to zďaleka také zložité, ako by to mohlo znieť. Preto ak máte chuť, čas a možnosti, naučte sa esperanto a používajte ho a sami budete prekvapení, ako dobre vám to pôjde. Môžete potom informovať ďalších ľudí o tomto jazyku, učiť ho, tvoriť v ňom…

Informujte aj v esperante

Ak zverejňujete informácie vo viacerých jazykoch (letáky, návody na použitie, internetové stránky…), pripojte aj esperantskú verziu. Krátke texty ochotne preložíme aj bezplatne (kontaktujte nás napr. na skej(zavináč)esperanto.sk). Esperantisti na celom svete ocenia informácie vo „svojom jazyku“ veľmi vďačne.

Finančná pomoc

Každá finančná suma príde vhod. Esperanto je v dnešnej dobe odkázané na samofinancovanie, preto každá korunka poteší. Váš finančný dar môžete zaslať prostredníctvom ďakujeme.sk, príp. rovno na účet SKEJ v OTP banke (č.ú.: 7566488/5200). Do kolonky konštantný symbol napíšte 0968 (znamená dar). Variabilný symbol sa nevypĺňa. Môžete nám však pomôcť, aj ak máte hlboko do vrecka: poukázaním 2% zo zaplatenej dane z príjmov, alebo propagovaním tejto možnosti aj u svojich známych (pozri nasledujúci bod).

2% z dane

Poukázať 2% z dane z príjmov môžu (vždy v prvých mesiacoch kalendárneho roka) ako fyzické, tak i právnické osoby.

Materiálna pomoc

Budeme vďační za každú materiálnu pomoc, ktorá je pri našej práci využiteľná (počítač, monitor, kopírka…). Takisto možnosti výroby/tlače plagátov, letákov, brožúr alebo aj kníh by sme vrelo uvítali.

Priestor v médiách

Ak sa o probléme nehovorí, mnohí si ho nevšímajú. Preto ak máte tú možnosť, dajte nám priestor vo vašich médiách (noviny, časopisy, rozhlas, televízia, internet…), aby sme mohli ľudí informovať o esperante, jazykovej diskriminácii, jazykovej politike, medzikultúrnej komunikácii…

Letáky, plagáty, propagačné materiály…

Môžete stiahnuť, vytlačiť a rozdávať niektorý z letákov.

Odkazy na naše internetové stránky

Dobrý a nenáročný spôsob, ako nám pomôcť, je odkazovať na naše stránky z iných stránok (v rôznych fórach, na diskusných serveroch, v blogoch, medzi zaujímavými odkazmi..). Textové odkazy môžu prilákať záujemcov nielen priamo, ale nás tiež posunú v rôznych vyhľadávačoch na vyššie priečky, a tak ľahšie upútame pozornosť náhodných surferov.

Na svoje stránky môžete umiestniť aj niektorý s našich banerov:

Lernu!


lernu!

<a href=“http://www.lernu.net/“ target=“_blank“>
<img src=“http://esperanto.sk/eo/bildoj/baner/banner2.jpeg“ width=“468″ height=“60″ alt=“lernu!“>
</a>


lernu!

<a href=“http://www.lernu.net/“ target=“_blank“>
<img src=“http://esperanto.sk/eo/bildoj/baner/banner3.gif“ width=“468″ height=“60″ alt=“lernu!“>
</a>

Vydavateľstvo Espero


vydavateľstvo Espero

<a href=“http://www.espero.sk/“ target=“_blank“>
<img src=“http://esperanto.sk/eo/bildoj/baner/banner4.jpeg“ width=“468″ height=“60″ alt=“vydavateľstvo Espero“>
</a>

Geniálny jazyk


Čas pre geniálny jazyk

<a href=“http://www.esperanto.sk/“>
<img src=“http://esperanto.sk/eo/bildoj/baner/banner5.gif“ width=“468″ height=“60″ alt=“Čas pre geniálny jazyk“>
</a>

Tolkien


Aj Tolkien odporúča Esperanto

<a href=“http://www.esperanto.sk/“>
<img src=“http://esperanto.sk/eo/bildoj/baner/banner6.gif“ width=“468″ height=“60″ alt=“Aj Tolkien odporúča Esperanto“>
</a>

2% z dane


2% pre svet bez jazykových bariér

<a href=“http://skej.esperanto.sk/dve_percenta.php“ target=“_blank“>
<img src=“http://esperanto.sk/eo/bildoj/baner/banner7.gif“ width=“468″ height=“60″ alt=“2% pre svet bez jazykových bariér“>
</a>

Ďalšie tipy