Humor

Anekdoty o slávnych ľuďoch

Anekdoty sú vybrané z knihy Anekdotoj pri famaj homoj – zozbieral a preložil do esperanta E. V. Tvarožek (vydav. Esperpres Bratislava, r. 1992).
Knihu si môžete kúpiť na www.espero.sk.
Preklad do slovenčiny Rastislav Šarišský.

Pablo Picasso

Picasso navštívil výstavu detských kresieb. Po prezretí obrazov deväťdesiatročný umelec povedal:
– V ich veku som maľoval ako Rafael. Potreboval som dlhé roky práce, aby som mohol začať maľovať ako deti.

Sokrates

Ozbrojený zbrojnoš prenasledoval utečenca. Blížiac sa k Sokratovmu domu už z diaľky kričal na Sokrata, stojaceho pred jeho dverami:
– Chyťte ho!
Ale Sokrates sa ani nepohol a prenasledovanému sa podarilo utiecť. Zbrojnoš vyčítal Sokratovi:
– Prečo ste nechytili toho vraha?
– Vraha? Kto je vrah?
– Aká otázka! Vrah je človek, ktorý zabíja.
– Mäsiar, správne?
– Hlúposť! Je to človek, ktorý zabíja iných ľudí.
– Ach, teda vojak.
– Hrôza! Myslím na toho, ktorý hasí životy iných v úplnom mieri.
– Už rozumiem, chcete povedať: kat.
– Do čerta! Trochu rozmyšlajte a pochopte: Ktorý zabíja iných v ich vlastnom dome!
– Takto! Konečne rozumiem, myslíte na lekára!

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen bol známy tým, že si nerobil starosti s tým, ako bol oblečený. Raz ho jeden z jeho známych zastavil a povedal mu:
– To, čo máte na hlave, je klobúk?
Na to Andersen so srdečným úsmevom odpovedal:
– A to, čo máte pod klobúkom, je hlava?

Ľudovít XIV

Kráľ Ľudovít XIV sa rozhodol vykonať inšpekciu parížskej mestskej väznice. So svojím sprievodom vošiel do jednej cely a spýtal sa prvého uväzneného:
– Prečo ste boli uväznený?
– Falošne ma obvinili, vaša kráľovská výsosť!
– A vy? – spýtal sa druhého uväzneného.
– Som tu pre nespravodlivosť sudcov, – bola odpoveď.
Tretí uväznený, hoci neopýtaný, sa ponáhľal vyhlásiť:
– Bol som uvrhnutý do väzenia, pretože sudca, ktorý ma súdil, prijal úplatok od mojich nepriateľov.
Kráľ sa zachmúril a zhnusený chcel odísť. Ale predtým, ako odišiel, sa ešte obrátil na posledného uväzneného, stojaceho opierajúc sa o múr:
– A prečo ste tu vy?
– Som zlodej, vaša výsosť. Dali ma tu, lebo som kradol.
– Tento muž bude ihneď oslobodený! – prikázal kráľ svojmu pobočníkovi a dodal: – Aby aby sa títo traja nevinní od neho nepokazili.

Ernest Hemingway

Jeden priateľ laureáta Nobelovej ceny, amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya, ktorý poznal nepokojnú, vždy túlavú povahu tohto spisovateľa, mu raz takto adresoval list:“Spisovateľovi Ernestovi Hemigwayovi, Boh vie kde.“
List, hoci takto adresovaný, spisovateľovi došiel. Po niekoľkých dňoch priateľ dostal od Hemigwaya telegram:
„Boh vedel. Ernest.“

Aforizmy

Z knihy Eduarda V. Tvarožeka „Aforizmoj“ (vydav. ESPRIMA, r.1992).
Knihu si môžete kúpiť na www.espero.sk.
Preložil Peter Baláž.

Láska je plameň, ktorý zohrieva, túžba je požiar, ktorý ničí. (Neera)

Bez lásky je človek iba mŕtvola na dovolenke. (E. M. Remarque)

Čím viac máme lásky, tým ľahšie sa nám kráča svetom. (Kant)

Ak máš dobrého priateľa, máš viac ako on. (Th. Fuller)

Kto je priateľ? Prvý človek, ktorý príde, keď všetci odišli. (A. S. Marden)

Priateľ je ten, kto vie o vás všetko, a napriek tomu vás má naďalej rád. (E. Hubbard)

Najužitočnejšie zo všetkých umení je umenie byť užitočný. (B. Franklin)

Aj najkrajšie nohy niekde končia… (J. Tuwim)

Najšťastnejší je ten, kto má najmenej požiadaviek. (Budha)

Kde vziať odvahu? Odvážni si ju nedajú. (St. J. Lec)

Čím vyššie vzlietneme, tým menšími sa zdáme tým, ktorí nevedia lietať. (Nietsche)

Skepticizmus je pomalá samovražda. (R. W. Emerson)

Egoista je každý, kto sa stará o seba viac ako o mňa. (J. Tuwim)

Zbabelosť je vedieť, čo máme robiť, a nerobiť to. (Konfucius)

Chlapec sa stáva mužom keď obíde mláku namiesto toho, aby do nej vstúpil. (Platón)

Je jednoduchšie byť múdry pre ostatných ako pre seba. (T. la Rochefoucauld)

Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí. (G. B. Shaw)

Niet väčšej straty ako je stratený čas. (Michelangelo)

Stále nariekame, že máme málo času, ale žijeme, ako by sme ho mali nazvyš.

Človek, ktorý nevie mlčať, nevie ani hovoriť.

Mladá generácia si myslí, že s ňou prichádza lepší svet.
Stará generácia si myslí, že s ňou ten lepší odchádza. (K. Čapek)

Kto nič nevie, musí všetkému veriť. (J. Neruda)

Deti potrebujú viac príklady ako kritiku. (O. Joubert)

Vtipy

Vtipy sú vybrané z knihy „Ŝercoj 1, 2 – zozbieral a preložil do esperanta E. V. Tvarožek (vydav. ESPRIMA,r. 1992).
Brožúrky si môžete kúpiť na www.espero.sk
Preklad do slovenčiny Peter Baláž.

– Všetko na svete je relatívne, – vzdychá muž pri pohári piva.
– Čo tým chceš povedať? – pýta sa ho spolustolovník.
– Že sto korún, o ktorých žena nevie, je pre mňa viac ako päťsto, o ktorých vie.

Pýtajú sa starého mládenca:
– Podľa čoho spoznáte svoj plášť?
– Podľa gombíkov.
– A aké gombíky máte?
– Žiadne.

– Náš kamarát Jano zostarol, nezdá sa ti?
– Prečo si to myslíš?
– Len ho sleduj, keď ide obedovať: najprv si prezrie jedálny lístok a až potom čašníčku.

– Tak čo ste dnes robili v škole? – pýta sa babka svojho vnuka.
– Na hodine chémie nám pán učiteľ predvádzal pokus s výbušninou.
– A čo budete robiť v škole zajtra?
– V akej škole?

– Ocko, rastú v zime jablká?
– Jablká nie, ale ich cena áno.

Katechét sa pýta detí v škole:
– Čo musíme robiť, ak chceme, aby sme dosiahli odpustenie našich hriechov?
Malý Peťko bez dlhého rozmýšľania odpovie:
– Musíme zhrešiť.