Bratislavo Ie tre oriente

Slovakiaj Esperanto-grupoj

Na Slovensku esperantskú činnosť zastrešujú Slovenská esperantská federácia a Slovenská esperantská mládež. V regiónoch a mestách navyše pôsobia ďalšie esperantské kluby. Legi pli

Kiel sonas Esperanto?

Super Tatro fulmas
bruas tondro-krakoj;
paciencu, fratoj,
ĉesos fulmo-batoj,
vivos ni, Slovakoj.

Dormis Slovakio
dum multegaj jaroj;
vekis ĝin la tondroj,
el la dormo-ombroj
al glor-plenaj faroj.
Nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia,
ved' sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
tradukis Eduard V. Tvarožek

Lingvolernado

Esperanto je známe tým, že sa ho môžte naučiť približne 5-10 krát jednoduchšie než bežné národné jazyky. Hneď po prvej lekcii pochopíte niekoľko tisíc slov, lebo sú používané medzinárodne a aj v slovenčine. Z jedného slovíčka, ktoré sa naučíte naspamäť, budete vedieť vytvoriť desiatky ďalších slov, vďaka jednoduchým predponám a príponám. Na naučenie sa esperanta môžte použiť bezplatné aj platené kurzy naživo aj na internete, mobilné apky, knihy a slovníky. Legi pli

Subtenu Esperanton!

Naučte sa esperanto a budete mať istotu, že je na svete o jedného esperantistu viac! Informujte svojich priateľov alebo na ľudí internete o esperante, nech sa aj oni naučia. V neposlednom rade, darujte nám 2% z daní a my ich použijeme na podporu esperanta.