Internet

Na esperanto.sk hostujú

projekty:

a organizácie:

  • skef.esperanto.sk – Slovakia Esperanta Federacio – Slovenská esperantská federáci
  • skej.esperanto.sk – Slovakia Esperanta Junularo – Slovenská esperantská mládež
  • esono.esperanto.sk – Esperanta Societo Nordslovakia – Esperantská severoslovenská spoločnosť
  • lek.esperanto.sk – Liptova Esperanto-Klubo – Liptovský esperantský klub
  • teo.esperanto.sk – Transmontana Esperanta Organizo – Záhorácka esperantská organizácia

Esperantské združenia, podujatia a služby

Zdroje informácií

Esperantská kultúra

Jazyková demokracia

Články o problematike jazykovej demokracie:

Babylon alebo rozmanitosť?

Za kratší koniec

Európa a esperanto