Časopisy

Esperantisto Slovaka

Esperantisto Slovaka

Časopis slovenských esperantistov

http://esperantistoslovaka.esperanto.sk/

Juna Amiko (Mladý priateľ)

Juna Amiko

Časopis má tieto cieľové skupiny:

  • deti (medzi iným aj z esperantských rodín)
  • žiakov, účastníkov kurzov a ich učiteľov
  • mladých, v skupinách i jednotlivo
  • začiatočníkov v každom veku.

http://www.ilei.info/revuoj/index.php?lingvo=eo

Juna Amiko je možné objednať na:
Peter Baláž, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske,
tel: 0902 203 369,
petro(zavináč)ikso.net

Revuo Esperanto

Revuo esperanto

Oficiálne periodikum Universala Esperanto-Asocio (Svetového esperantského zväzu).

http://www.uea.org/revuoj

Revuo Esperanto je možné objednať na:
Milan Neubeler, Popradskej brigády 14, 058 01 Poprad,
tel.: (052) 776 5459, tel.of.: 0908 255 995,
neumil(zavináč)zoznam.sk

La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto

Nezávislý medzinárodný časopis v esperante.

http://esperanto-ondo.ru/

La Ondo de Esperanto je možné objednať na:
Stano Marček, Zvolenská 15, 036 01 Martin,
tel.: 043 4222 788,
revuo(zavináč)esperanto.sk