viac...

Na esperanto.sk hostujú aj
projekty: a organizácie:
Podporte SKEJ

Darujte nejaké peniažky Slovenskej esperantskej mládeži, podporíte tým dobrú vec.

Môj dar:
Ďakujeme.sk

Organizácie a kluby

SKEF - Slovenská esperantská federácia

Cieľom federácie je rozširovať a prakticky používať jazyk Esperanto, propagovať a používať ho v komunikácii, združovať ľudí s cieľom odstraňovať jazykovú diskrimináciu a propagovať Slovensko v zahraničí. Za týmto účelom federácia organizuje podujatia podporujúce používanie Esperanta a vzdelávanie v tomto jazyku.

Vedenie federácie:
Predseda: Stano MARČEK
Podpredseda: Michal MATÚŠOV
Hospodárka:  Jarmila RECHTORISOVÁ

Kontaktná adresa: Stano Marček, Zvolenská 15, 036 01 Martin, Slovensko

Elektronická pošta (e-mail): skef(zavináč)esperanto.sk

Federácia združuje regionálne organizácie a kluby.
Jej členmi sú:

Najvyšší orgán federácie je kongres.
Riadiacimi orgánmi sú: kongres, rada, predstavenstvo, predseda.

Stanovy federácie: .doc | .odt | .pdf

Z histórie SKEF:

Po krátkom odmlčaní sa esperantisti na Slovensku opäť združili a pod vedením niekoľkých oduševnených esperantistov začali aktívne pracovať. Výsledok bol utvorenie Zakladajúceho kongresu Slovenskej esperantskej federácie SKEF (ďalej len federácia), ktorý sa uskutočnil v dňoch 31.5-1.6.1997 v Pribyline.
Za predseda Zakladajúceho kongresu bol zvolený obetavý a oduševnený esperantista Juraj Gondžúr zo Žiliny.

Prvý kongres SKEF-u sa uskutočnil 30.mája 1998 v Košiciach.
Kongres bol v sobotu popoľudní slávnostne ukončený už slovami novozvoleného predsedu Jána Vajsa z Liptovského Mikuláša.
Ján Vajs počas svojho funkčného obdobia využíval svoje vynikajúce organizačné schopnosti, vytvoril dobrý priestor, ukázal smer a metódy, ako využiť súčasné možnosti, ktoré môžu byť priaznivé pre naše hnutie.

Druhý kongres SKEF-u sa uskutočnil 2.júna 2001 v Ružomberku.
Počas kongresu bol zvolený Milan Zvara z Popradu, vynikajúci dlhoročný aktívny esperantista a funkcionár. Jeho meno bolo známe tiež v zahraničí. Mnohých sprevádzal Európou počas ekspedícií, navštevoval Univerzálne kongresy a rozličné podujatia. Celý svoj voľný čas venoval Esperantu.
Žiaľbohu začiatkom roku 2002 zomrel a my sme stratili nielen dobrého esperantistu, ale tiež dobrého človeka, ktorý bol ochotný vždy poradiť a pomôcť. Z toho dôvodu bolo treba zvolať Mimoriadny kongres, ktorý sa uskutočnil 19.mája 2002.
Do konca volebného bola zvolená pre funkciu predsedu Mária Tomašovičová z Nového Mesta nad Váhom.

Informácie o Treťom kongrese SKEF-u (28. - 30. mája 2004) nájde v tejto reportáži

Švtrtý konkgres sa konal 24. - 27. mája 2007 v Martine. Slovenskí esperantisti si pripomenuli sto rokov esperanta na Slovensku. Bolo zvolené vedenie v zložení: predseda Rastislav ŠARIŠSKÝ, podpredseda Stano MARČEK, hospodárka Alexandra VALIŠOVÁ.

SKEJ - Slovenská esperantská mládež

logo SKEJ

Slovenská esperantská mládež je občianske združenie mladých a pre mladých. Vzniklo 13. augusta 2003.

Cieľom tohto združenia je:

  • podpora medzinárodného jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie
  • informovanie mladých ľudí na Slovensku o esperante
  • iniciovanie a podpora projektov medzinárodnej spolupráce mladých ľudí s využitím jazyka esperanto
  • organizovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít v esperante alebo zameraných na esperanto
  • spolupráca s organizáciami, ktorých ciele sú zlučiteľné s cieľmi SKEJ

SKEJ je od júla 2004 krajinskou sekciou TEJO na Slovensku.

Kontakty a ďalšie informácie o klube nájdete na webovej stránke skej.esperanto.sk.

Slovenské esperantské kluby

BEKO (Bratislava Esperanto-klubo), ESO (Esperantská spoločnosť)

Kontakt: Rastislav Šarišský, rsarissky(zavináč)gmail.com, tel. 0907 509 428
Stretnutia: Obyčajne každú prvú stredu v mesiaci 17.30, miesto sa mení (opýtajte sa)

ESONO (Esperanta Societo Nordslovakia), Žilina

Kontakty a ďalšie informácie o klube nájdete na webovej stránke esono.esperanto.sk.

LEK (Liptova Esperanto-Klubo), Liptovský Mikuláš

Kontakty a ďalšie informácie o klube nájdete na webovej stránke www.lek.szm.com.

TEO (Transmontana Esperanta Organizo)

Kontakt: Katarína Nosková, noskova.katarina@gmail.com, tel. 0918 774 943
Stretnutia: nepravidelne

E-klubo de Martin Benka, Martin

Kontakt: MUDr. Anna Tomášková, Novomeského 2/12, 036 01 Martin
Stretnutia: Zubná ambulancia, Thurzova 16, Martin; nepravidelne - podľa potreby

E-klubo, Považská Bystrica

Kontakt: Irena Hromadíková, Lánska 940/49, 017 01 Považská Bystrica, tel. 042 432 1848
Stretnutia: nepravidelne

Esperantský klub, Snina

Kontakt: Pavel Krupa, esperanto.sv@zoznam.sk, tel. 0902 597 285 alebo 0907 190 359
Stretnutia: PRESSO CENTRUM (Bagetka), Strojárska (Centrum) Snina, každú nepárnu sobotu, nepravidelná hodina

E-klubo, Zvolen

Kontakt: Juraj Procházka, fujisan3076@atlas.sk, tel. 0902 208 777
Stretnutia: nepravidelne


2% pre svet bez jazykových bariér

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo